Kategoria: Vihreät

Aloitteeni Linux-päätteiden käytön lisäämisestä Jyväskylän kouluissa

Jyväskylän kouluissa on vuodesta 2006 lähtien ollut käynnissä Linux-päätejärjestelmiin perustuva kokeilu Kortepohjan koululla. Kokeilua on sittemmin laajennettu myös Viitaniemen ja Kilpisen kouluihin. Linux-päätteen käyttö on havaittu yhtä helpoksi tai ne on havaittu jopa helppokäyttöisemmiksi kuin perinteiset Windows-työasemat. Päätetietokoneet toimivat lisäksi more »

Aloitteeni Vihreän liiton puoluekokoukselle

ESITYS VIHREÄN LIITON PUOLUEKOKOUKSELLE KANNANOTTO: Vanhojen rakennusten energiatehokkuutta parannettava Vihreä liitto esittää kannanottonaan, että Suomen olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava. Suomessa rakennettavien talojen energiatehokkuutta koskevat rakennusmääräykset tiukkenivat noin 30 prosenttia vuonna 2010. Vuonna 2012 on mahdollisesti luvassa vielä 20 more »

Jyväskylän kaupunki ja iltapäivätoiminnan maksut

Koulujen iltapäivätoiminta on peruskoulun ykkös-kakkosluokkalaisille järjestettävää koulun jälkeistä toimintaa, jonka tarkoitus on palvella lasten henkistä kasvua, auttaa esimerkiksi läksyjen teossa tai vaikka vain tarjota paikka jossa olla kunnes vanhemmat tulevat kotiin. Jyväskylän kaupunki perii tällä hetkellä tuohon toimintaan osallistumisesta varsin more »

Top