Jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu kaupungille

Jyväskylän kaupunki päätti vuonna 2013 siirtää vastuun jalkakäytävien auraamisesta ja hiekoittamisesta niitä reunustavien taloyhtiöiden vastuulle. Tämä päätös oli virhe.

On kaikkien etu varmistaa, että jalkakäytävät hoidetaan turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Taloyhtiöiden vastuulle siirtyneitä kadunpätkiä on silmämääräisesti arvioiden useita satoja eri puolilla Jyväskylää. Kartta hoitovastuista on kuin tilkkutäkki.

Jokainen meistä tietää, että riski kaatua huonosti hoidetulla jalkakäytävällä on talvisin todellinen. Ei myöskään tarvita kovin montaa laiminlyöntiä, kaatumista ja seurauksena syntynyttä lonkkamurtumaa, kun hoitovastuun siirrolla tavoiteltu 400 000 euron säästö on syöty.

Suoraa rahallista säästöä tuskin saavutetaan ainakaan kokonaisuuden näkökulmasta. Päinvastoin. Työn jakaminen pieniin osiin maksaa lähes varmasti enemmän kuin isompina kokonaisuuksina tehtynä.

Talvihoidosta aiheutuva juridinen vastuu on taloyhtiöiden hallituksissa istuville kohtuuton.

Jyväskylä on mukana ”Kohti resurssiviisautta” -hankkeessa, jolla pyritään edistämään ympäristötehokkuutta yhdessä alueen ihmisten ja yritysten kanssa. Talvihoidon jakaminen jopa satoihin erikseen hiekoitettaviin ja aurattaviin alueisiin ei ole resurssien viisasta käyttöä. Se toimii kaupungin omia tavoitteita vastaan. Kaupunki vastaa joka tapauksessa teiden talvikunnossapidosta, joten miksi ei vastaisi samalla viereisestä jalkakäytävästä?

Kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy kiinteistöveron korotus.

Suomessa ei ole hirveän montaa täsmäveroa, mutta kiinteistövero on tällainen. Sillä voidaan kohdennetusti kattaa kiinteistöihin liittyviä kuluja.

Jos tätä veroa aiotaan joka tapauksessa korottaa, nyt olisi aika päättää tämä kokeilu ja siirtää jalkakäytävien talvihoito takaisin kaupungille.

Jalkakäytävien jakaminen satoihin erikseen hoidettaviin pätkiin on tehotonta, ja jokainen puutteellisesta hoidosta johtuva kaatuminen on liikaa.

Antti Yli-Tainio
varavaltuutettu (vihr.)
Jyväskylä