Jyväskylän kaupunki ja iltapäivätoiminnan maksut

Koulujen iltapäivätoiminta on peruskoulun ykkös-kakkosluokkalaisille järjestettävää koulun jälkeistä toimintaa, jonka tarkoitus on palvella lasten henkistä kasvua, auttaa esimerkiksi läksyjen teossa tai vaikka vain tarjota paikka jossa olla kunnes vanhemmat tulevat kotiin.

Jyväskylän kaupunki perii tällä hetkellä tuohon toimintaan osallistumisesta varsin hurjia osallistumismaksuja: 95 euroa per kuukausi per lapsi. Asiaa on käsitelty viimeisen kahden vuoden aikana ehkä viisi kertaa sivistyslautakunnassa ja asiaan ei ole meidän Vihreiden yrityksistä huolimatta saatu muutosta. Vähävaraisella vanhemmalla ei ole varaa maksaa tämmöisiä summia toimintaan osallistumisesta, ja vähän enemmänkin tienaava miettii kahdesti että onko valmis panostamaan satasen kuukaudessa ei-välttämättömään toimintaan joka näyttää helposti lähinna hengaamiselta, vaikka tutkimusten mukaan iltapäivätoiminnasta voi olla merkittäviä hyötyjä siihen osallistuville lapsille. Iltapäivätoimintaan osallistuminen saattaa esimerkiksi ehkäistä jälkeen jäämistä opinnoissa, ja autta ehkäisemään psyykkisiä ongelmia ja tukea lapsen kasvua.

Onni onnettomuudessa on että iltapäivätoiminta on perusopetuslaissa määriteltyä toimintaa jolle on laissa määritelty enimmäismaksut. Lain mukaan iltapäivätoiminnasta saa periä korkeintaan 60 euroa kuukaudessa jos toiminta kestää keskimäärin kolme tuntia päivässä, ja korkeintaan 80 euroa kuukaudessa, jos toiminta on neljän tunnin laajuista.-

Olen jättänyt sivistyslautakunnan kyseiseen päätöksestä kesäkuun lopussa kunnallisvalituksen hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Saas nähdä miten käy. Jyväskylä ei ole ainoa kunta joka mahdollisesti rikkoo noiden maksujen suuruudella lakia, joten ehkä tuo läpimennessään toimisi myös ennakkotapauksena ja parantaisi vähävaraisten asemaa myös muualla kuin täällä Jyväskylässä.