Jyväskylän museoihin ilmainen sisäänpääsy

Jyväskylä käytti viime vuonna museopalveluihin noin 5 miljoonaa euroa. Niiden näkyvimmässä osassa, eli kaupungin omissa museoissa – Jyväskylän taidemuseossa, Keski-Suomen museossa ja Suomen käsityön museossa – kävi kussakin noin 35 000 kävijää viime vuonna.

Iso osa jyväskyläläisistä ja täällä vierailevista jättää siis museot väliin. Merkittävin museoissa käyntiä rajoittava tekijä ovat varsin suuret, 6 euron pääsymaksut. Se on varsinkin vähävaraiselle paljon. Perjantaisin, jolloin museoihin on ilmainen pääsy, on useimmilla koulu- tai työviikon päätteeksi muutakin tekemistä. Vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan vain 7% Jyväskylän museoiden kävijöistä on maksavia kävijöitä.

Vastaavasti 93% on erilaisia ilmaiskävijöitä, kuten oppilasryhmiä. Pääsymaksun maksaminen ei selvästikään houkuta monia.

Jyväskylän museot keräsivät viime vuonna pääsymaksutuloja alle 50 000 euroa. Pääsymaksut kattoivat siis vain noin yhden prosentin kaikista museopalveluiden 5 miljoonan euron kuluista.

Mitä järkeä näin pienien rahasummien keräämisessä on? Pääsymaksut selvästi rajoittavat jyväskyläläisten mahdollisuuksia nauttia museoistaan, tuomatta juuri mitään hyötyä.

Museoista maksetaan jo nyt isoja summia yhteistä rahaa riippumatta siitä, käykö niissä kukaan. Museoiden kulut eivät käytännössä lisääntyisi, vaikka kävijämäärät maksuttomuuden myötä kasvaisivat.

Maksuttomuudella voisi olla jopa säästävä vaikutus: museoiden tavaramyynti todennäköisesti kasvaisi kävijämäärän lisääntyessä.

Pääsymaksut ovat tarpeettomia ja rajoittavat kaupungin museoiden käyttöä. Niistä tulee luopua mahdollisimman pian.

Museoiden maksuttomuus tulisi kirjata myös kaupungin valmisteilla olevaan kulttuurisuunnitelmaan. Kulttuurin tuomisen mahdollisimman monen ulottuville tulisi olla keskeinen kaupungin kulttuuritoimintaa ohjaava tekijä.

Antti Yli-Tainio
varavaltuutettu (vihr.)
Jyväskylä