Kirjoituksiani

Tieto kaupungin päätöksistä elintärkeää

Antti Yli-Tainio : 29.11.2017 00:00 : Jyväskylä, Kirjoitukset

Jyväskylän kaupunginkanslia lähestyi perjantaina (24.11.) luottamushenkilöitään sähköpostilla. Siinä kerrottiin, että kaupunki tulisi jatkossa rajoittamaan toimielinten, kuten valtuuston ja lautakuntien, pöytäkirjojen saatavuutta internetin kautta.

Jatkossa Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta löytyisivät vain kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat. Kaikki aikaisempien vuosien pöytäkirjat poistettaisiin ensi kuun alusta lähtien.

Päätös on mielestäni käsittämätön. Jyväskylän kaltaisten julkisten toimijoiden asiakirjat ovat lain mukaan julkisia, eli niiden tulee olla kaikkien saatavilla. Laki myös edellyttää kuntia edistämään asukkaidensa tiedonsaantia.

Vanhojen pöytäkirjojen poistoa verkosta perustellaan sillä, että niihin on päätynyt sinne kuulumattomia henkilötietoja.

Henkilötietojen poistaminen vanhoista pöytäkirjoista tuottaa epäilemättä työtä ja kustannuksia. Se on kuitenkin pieni hinta siitä, että yhteiset päätökset ovat kaikkien tiedossa.

On erittäin tärkeää, että valtuutettujen ja muiden päättäjien toimintaa voidaan arvioida kriittisesti. Jos pöytäkirjat olisivat verkossa korkeintaan kaksi vuotta, et voisi äänestäjänä enää seuraavien vaalien alla tarkistaa, miten ehdokkaasi on äänestänyt sinulle tärkeissä kysymyksissä – paitsi raahautumalla kaupungintalolle henkilökohtaisesti lukemaan pöytäkirjoja.

Jyväskylän suunnitelma julkisen tiedon saatavuuden rajoittamisesta on järjetön ja loukkaa toteutuessaan kansalaisten tiedonsaantioikeutta. Pöytäkirjojen poistaminen internetistä ei myöskään ratkaise sitä ongelmaa, että henkilötiedot pitäisi joka tapauksessa poistaa myös jäljelle jäävistä ”paperiversioista”.

Vaadin Jyväskylää muuttamaan päätöksensä, jotta toimielinten pöytäkirjat ovat jatkossakin kaikkien saatavilla verkossa. Yhteisten päätösten tulee olla kaikkien luettavissa ilman kohtuutonta vaivaa.

Antti Yli-Tainio
varavaltuutettu (vihr.)
Jyväskylä

Jyväskylän museoihin ilmainen sisäänpääsy

Antti Yli-Tainio : 20.9.2017 00:00 : Jyväskylä, Kirjoitukset

Jyväskylä käytti viime vuonna museopalveluihin noin 5 miljoonaa euroa. Niiden näkyvimmässä osassa, eli kaupungin omissa museoissa – Jyväskylän taidemuseossa, Keski-Suomen museossa ja Suomen käsityön museossa – kävi kussakin noin 35 000 kävijää viime vuonna.

Iso osa jyväskyläläisistä ja täällä vierailevista jättää siis museot väliin. Merkittävin museoissa käyntiä rajoittava tekijä ovat varsin suuret, 6 euron pääsymaksut. Se on varsinkin vähävaraiselle paljon. Perjantaisin, jolloin museoihin on ilmainen pääsy, on useimmilla koulu- tai työviikon päätteeksi muutakin tekemistä. Vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan vain 7% Jyväskylän museoiden kävijöistä on maksavia kävijöitä.

Vastaavasti 93% on erilaisia ilmaiskävijöitä, kuten oppilasryhmiä. Pääsymaksun maksaminen ei selvästikään houkuta monia.

Jyväskylän museot keräsivät viime vuonna pääsymaksutuloja alle 50 000 euroa. Pääsymaksut kattoivat siis vain noin yhden prosentin kaikista museopalveluiden 5 miljoonan euron kuluista.

Mitä järkeä näin pienien rahasummien keräämisessä on? Pääsymaksut selvästi rajoittavat jyväskyläläisten mahdollisuuksia nauttia museoistaan, tuomatta juuri mitään hyötyä.

Museoista maksetaan jo nyt isoja summia yhteistä rahaa riippumatta siitä, käykö niissä kukaan. Museoiden kulut eivät käytännössä lisääntyisi, vaikka kävijämäärät maksuttomuuden myötä kasvaisivat.

Maksuttomuudella voisi olla jopa säästävä vaikutus: museoiden tavaramyynti todennäköisesti kasvaisi kävijämäärän lisääntyessä.

Pääsymaksut ovat tarpeettomia ja rajoittavat kaupungin museoiden käyttöä. Niistä tulee luopua mahdollisimman pian.

Museoiden maksuttomuus tulisi kirjata myös kaupungin valmisteilla olevaan kulttuurisuunnitelmaan. Kulttuurin tuomisen mahdollisimman monen ulottuville tulisi olla keskeinen kaupungin kulttuuritoimintaa ohjaava tekijä.

Antti Yli-Tainio
varavaltuutettu (vihr.)
Jyväskylä

Sippulanniemen alue on kaavoitettava asumiselle

Antti Yli-Tainio : 27.5.2016 00:00 : Jyväskylä, Kirjoitukset

Jyväskylän kaupungin tulee kaavoittaa Sippulanniemen alue Kuokkalassa asuntorakentamiselle nykyisen käyttäjän vuokrasopimuksen päättyessä. Alueella sijaitsee nykyään golfkenttä, jolle tulee osoittaa tontti kauempana asutuksesta.

Golfkenttä kaupungin ydinalueilla ei ole välttämättömyys. Asunnot sen sijaan ovat.

Kaupunginvaltuusto käsittelee seuraavan kymmenen vuoden asuntorakentamisen suunnitelmaa kokouksessaan 30.5. Jyväskylän keskustaympäristö on jo varsin tiiviisti rakennettua. Tämän voi kukin helposti todeta esimerkiksi Jyväskylän karttapalvelusta.

Myöskään muutaman kilometrin säteellä keskustasta ei juuri ole isoja, rakentamattomia alueita. Sippulanniemen alue on tähän merkittävä poikkeus.

Niemi on jo nyt Jyväskylän kaupungin omistuksessa, mutta valtaosan Sippulanniemestä varaa tällä hetkellä yksityisen yhdistyksen pyörittämä golfkenttäalue. Alueelle ei tällä hetkellä myöskään ole suunnitteilla asuntoja.

Golfkentän sisäänsä sulkeva alue on lähes neliökilometrin kokoinen. Huomattavasti julkisuutta saaneelle ja paljon pienemmälle, 0,32 neliökilometrin Kankaan alueelle rakennetaan koti arviolta 5 000 jyväskyläläiselle. Sippulanniemi voisi kokonsa puolesta siis tarjota kodin jopa 15 000 asukkaalle Päijänteen rantojen läheisyydessä.

Asumisen tarpeeton hajautuminen kauemmas keskustasta vaikuttaa suoraan ihmisten arkeen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pidempää matkaa töihin, kouluun tai harrastusten pariin. Sippulanniemen jättäminen kaavoittamatta asumiselle olisi huonoa suunnittelua ja väärin ensi vuosikymmenien jyväskyläläisiä kohtaan.

Harrastusmahdollisuudet ovat tärkeitä, eikä golf harrastuksena ole ongelma. Ongelma on kentän varaama suuri alue ja sen sijainti.

Kaupunkiin viime vuosina nousseet lukuisat frisbeegolfradat ovat esimerkki harrastuksesta, joka sulautuu ympäristöönsä viemättä kohtuuttomasti tilaa.

Perustamisensa aikaan 70-luvulla golfkentän sijainti kaupungin silloisilla reuna-alueilla on voinut olla perusteltu. Kaupungin kasvu ja kehitys ovat kuitenkin ajaneet nykyisen golfkentän ohi. Sippulanniemi tulee varata asuntorakentamiselle lähivuosien aikana.

Antti Yli-Tainio
varavaltuutettu (vihr.)
Jyväskylä

Jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu kaupungille

Antti Yli-Tainio : 7.3.2016 14:24 : Kirjoitukset

Jyväskylän kaupunki päätti vuonna 2013 siirtää vastuun jalkakäytävien auraamisesta ja hiekoittamisesta niitä reunustavien taloyhtiöiden vastuulle. Tämä päätös oli virhe.

On kaikkien etu varmistaa, että jalkakäytävät hoidetaan turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Taloyhtiöiden vastuulle siirtyneitä kadunpätkiä on silmämääräisesti arvioiden useita satoja eri puolilla Jyväskylää. Kartta hoitovastuista on kuin tilkkutäkki.

Jokainen meistä tietää, että riski kaatua huonosti hoidetulla jalkakäytävällä on talvisin todellinen. Ei myöskään tarvita kovin montaa laiminlyöntiä, kaatumista ja seurauksena syntynyttä lonkkamurtumaa, kun hoitovastuun siirrolla tavoiteltu 400 000 euron säästö on syöty.

Suoraa rahallista säästöä tuskin saavutetaan ainakaan kokonaisuuden näkökulmasta. Päinvastoin. Työn jakaminen pieniin osiin maksaa lähes varmasti enemmän kuin isompina kokonaisuuksina tehtynä.

Talvihoidosta aiheutuva juridinen vastuu on taloyhtiöiden hallituksissa istuville kohtuuton.

Jyväskylä on mukana ”Kohti resurssiviisautta” -hankkeessa, jolla pyritään edistämään ympäristötehokkuutta yhdessä alueen ihmisten ja yritysten kanssa. Talvihoidon jakaminen jopa satoihin erikseen hiekoitettaviin ja aurattaviin alueisiin ei ole resurssien viisasta käyttöä. Se toimii kaupungin omia tavoitteita vastaan. Kaupunki vastaa joka tapauksessa teiden talvikunnossapidosta, joten miksi ei vastaisi samalla viereisestä jalkakäytävästä?

Kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy kiinteistöveron korotus.

Suomessa ei ole hirveän montaa täsmäveroa, mutta kiinteistövero on tällainen. Sillä voidaan kohdennetusti kattaa kiinteistöihin liittyviä kuluja.

Jos tätä veroa aiotaan joka tapauksessa korottaa, nyt olisi aika päättää tämä kokeilu ja siirtää jalkakäytävien talvihoito takaisin kaupungille.

Jalkakäytävien jakaminen satoihin erikseen hoidettaviin pätkiin on tehotonta, ja jokainen puutteellisesta hoidosta johtuva kaatuminen on liikaa.

Antti Yli-Tainio
varavaltuutettu (vihr.)
Jyväskylä

Sivuaineet vapaaksi yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä

Antti Yli-Tainio : 22.9.2013 17:31 : Jyväskylä

 Julkaistu Jyväskylän ylioppilaslehdessä 20.9.2013

Sivuaineena luettavat opinnot ovat usein keskeisessä asemassa työllistymisen kannalta opintojen jälkeen. Nämä opiskelijan pääasiallista osaamista täydentävät opinnot suoritetaan yleensä samassa oppilaitoksessa pääaineopintojen kanssa. Jyväskylässä sijaitsee kaksi kansainvälisestikin erittäin menestyksekästä korkeakoulua: Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kummassakin oppilaitoksessa on ainutlaatuista osaamista, joka voisi täydentää toisessa opittuja tietoja ja taitoja. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä on toki ollut tähänkin saakka yhteistyötä, mutta mitään radikaalia läpimurtoa yhteistyön saralla ei ole vielä tapahtunut.

 Vapaan sivuaineoikeuden tarjoaminen toisen oppilaitoksen opiskelijoille puolin ja toisin voisi olla uusi merkittävä yhteistyön muoto. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun osaamisprofiilit ovat erilaisia ja täydentävät toisiaan. Esimerkiksi luonnontieteiden opiskelijalle mahdollisuus täydentää osaamistaan insinööritieteiden opinnoilla voisi avata uusia mahdollisuuksia työuran kannalta. Vastaavasti sairaanhoitajaksi ammattikorkeassa opiskeleva voisi laajentaa osaamistaan esimerkiksi liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Siinä missä moni yhteistyömuoto vaatii erillistä suunnittelua ja koordinaatiota, opiskelijavaihto tapahtuisi omalla painollaan. Opiskelijat osaavat valita osaamistaan parhaiten täydentäviä kursseja, kun siihen annetaan mahdollisuus. Opiskelijavaihdon kautta syntyisi luontevasti myös laajempaa yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun välille, kun ajatukset ja ideat leviävät opiskelijoiden mukana.

 Jenna Anttonen kirjoittaa Keskisuomalaisen kolumnissaan 9.9. tarpeesta houkutella valmistuvia opiskelijoita jäämään töihin Jyväskylään. Yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian kanssa voisi poikia uutta yritystoimintaa Jyväskylään. Myös oppilaitosten kirjastojen entistä suurempaa yhteistyötä tulisi pohtia. On järjetöntä, että hieman erilainen kirjastokortti estää oppikirjojen paremman saatavuuden ja nopean valmistumisen. Kustannusten reilu jakaminen oppilaitosten välillä olisi tässäkin tapauksessa verrattain helppoa. Paljon suurempi este on tahtotilan puuttuminen. Yliopiston johdon tulisi välittömästi aloittaa neuvottelut vapaan sivuaineopiskelun mahdollistamiseksi yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

 Antti Yli-Tainio

Leave a response »

Tienaa euroja energiaa säästämällä

Antti Yli-Tainio : 6.10.2012 16:54 : Energiansäästö

Julkaistu Jyväskylän vihreiden kunnallisvaalien vaalilehdessä 2012 lyhennettynä

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että pelkästään energiankäyttöä tehostamalla voitaisiin saavuttaa puolet maailman kasvihuonepäästöjen vähennyksistä. Jos energiansäästön mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä, on myös ydinvoiman haitoista ja hyödyistä pian historiaan.

Tämän taloustilanne näkyy kuntien säästöjen lisäksi tavallisen ihmisen arjessa. Kaukolämmön ja sähkön hinnat nousevat varmasti kuin kuu taivaalle. Suomalaisten kotien käyttämästä energiasta kuluu suunnilleen puolet lämmitykseen, kolmasosa sähköön ja viidesosa käyttöveden lämmittämiseen. Sähkösopimuksen kilpailuttamalla voi saada hieman säästöjä. Halvinta energiaa on kuitenkin käyttämätön energia.

Energian säästämisestä tulevat monelle mieleen energiansäästölamput, jotka ovat tuottaneet monelle päänvaivaa. Lamput ovat olleet liian himmeitä, valo on ollut väärän sävyistä tai lamppu on syttynyt hitaasti. Tähän ovat syynä valmistajien pikemminkin puutteelliset pakkausmerkinnät kuin itse lamput. Nykyään ulkovalaistukseen tai tiuhaan syttyviksi ja sammuviksi tarkoitetuille lampuille löytyy omat pakkausmerkintänsä. Erilaisista lampuista voi lukea lisää esimerkiksi kotisivuiltani, tai Motivan http://lampputieto.fi-palvelusta.

Veden kulutuksen pienentämisestä on sinulle kaksinkertainen hyöty: säästät sekä vettä että sen lämmittämiseen kuluvaa energiaa. Huomion kiinnittäminen vesikalusteisiin tai putkiston vedenpaineeseen voi säästää huomattavan määrän vettä. Hanan tai suihkun suuttimien uusiminen on helpoin tapa säästää vettä omakotitalossa. Putkiston vedenpaineen säätö on helpoin tapa pienentää vedenkulutusta kerrostaloissa. Vuotava vessanpönttö voi kuluttaa vettä jopa satojen eurojen edestä vettä vuodessa. WC:n vuodot on helppo havaita asettamalla paperinpalan pöntön takaseinälle. Jos paperi alkaa kastua, vuotaa pönttösi vettä. Nykyaikainen astianpesukone pesee 12 hengen astiaston reilulla kymmenellä litralla vettä, kun vastaavien astioiden pesu käsin voi kuluttaa jopa 120 litraa vettä!

Lämpöä on mahdollista säästää jo hyvin pienillä toimenpiteillä. Lämmönhukkaa voi vähentää siirtämällä huonekalut pois patterien edestä, jolloin leviää lämpö paremmin asuntoon. Lämpö karkaa talosta paitsi seinien läpi, myös tukkimattomista ikkunoiden tai ovien raoista. Näiden tiivisteet kannattaa tarkistaa. Ovien ja ikkunoiden tiivisteiden uusiminen helppo ja tehokas tapa vähentää lämmönhukan lisäksi vedon tunnetta asunnossa.

Edullinen tapa vähentää lämmön karkaamista harakoille ovat sälekaihtimet. Kun sälekaihtimet ovat valoisalla auki ja pimeällä kiinni, estää kaihdin lämpösäteilyn karkaamista ikkunan kautta ulos. Sälekaihtimien välillä on huomattavia eroja. Parhaimmillaan sälekaihdin vastaa ylimääräistä lasia ikkunassa! Parvekelasien hankkiminen säästää sekin jopa viisi prosenttia lämmityskuluista ja lisää asumismukavuutta.

Jos ostat kodinkoneita, kannattaa satsata energiatehokkaaseen. Energialuokkien A+ ja A++ jääkaapit maksavat ylimääräisen hinnan nopeasti takaisin. Televisiota ostaessa kannattaa valita LCD-televisio plasma-TV:n sijaan. LCD-televisiot kuluttavat merkittävästi vanhoja kuvaputkitelevisioita vähemmän energiaa, kun taas plasmatelevisiot jopa vanhoja laitteita enemmän. Viihdelaitteet kannattaa kytkeä on/off-katkaisimella varustettuun jatkojohtoon, ja napsauttaa virta kokonaan pois kun laitteita ei käytetä. Moni laite kuluttaa sähköä kuitenkin myös silloin, kun ei ole lainkaan päällä. Sähkölaitteiden energiankulutusta voi seurata itse pistorasiaan sopivalla kulutusmittarilla, jonka voi ostaa omaksi parilla kympillä.

Otan energiansäästövinkit talteen jääkaapin oveen! Enemmän vinkkejä energiansäästöön löytyy kotisivuiltani osoitteessa http://www.valitseantti.fi/.

Antti Yli-Tainio
kunnallisvaaliehdokas
energiaekspertti

 

Energiansäästövinkkien TOP 5

  1. Korjaa vessanpöntön vuoto. Säästät jopa satoja euroja vuodessa. (korjausvideo; en ole kokeillut)
  2. Jos korjaat tai uusit, panosta energiatehokkaaseen. Se maksaa itsensä nopeasti takaisin.
  3. Tarkista ja korjaa ikkunoiden ja ovien tiivisteet parin vuoden välein.
  4. Vaihda suihkun suutin, tai koita selvitä suihkusta minuuttia tai paria nopeammin.
  5. Kytke tarpeettomat sähkölaitteet pois päältä tai kokonaan pois seinästä

 

 

Kun ostat energiansäästölamppua, katso kirkkausarvoa eli lumeneita – älä watteja. Wattien vertailu paljasta lampun oikeaa kirkkautta. Hehkulamppu jonka teho on 25 wattia korvataan lampulla jonka kirkkaus on noin 230 lumenia. 40W hehkulamppu on kirkkaudeltaan 430 lumenia, 60W 710 lumenia ja 100W hehkulamppu vastaa 1380 lumenia. Lähde: Motiva Oy / Jari Aalto.

Leave a response »

Mielipidekirjoitukseni Jyväskylän postipalveluiden ongelmista

Antti Yli-Tainio : 19.9.2012 13:00 : Jyväskylä, Kirjoitukset

Julkaistu Keskisuomalaisessa 19.9.2012

Postipalvelut kuntoon Jyväskylässä

Jokainen Jyväskylän keskustan Postissa viime aikoina asioinut on saanut huomata konttorin pidentyneet jonotusajat. Muutaman minuutin jonot ovat useimpien mielestä kohtuullisia, mutta keskustan Posti on tästä kaukana. Kymmeneen, jopa viidentoista minuuttiin venyvät jonotusajat ovat suoraan poissa siitä meille tärkeimmästä: vapaa-ajastamme. Jonojen pitkittymisestä ei ole hyötyä kenellekään, edes Postille itselleen, sillä asiakkaita on joka tapauksessa palveltava, jonotimme tai emme.

Jyväskylästä on viime vuosina lakkautettu useita lähiposteja tehokkuuden ja säästöjen nimissä. Jos keskusten Postin palvelu on tehokkuutta, niin Postin käsitys tehokkuudesta eroaa kovasti omastani. Lähipostien lakkauttaminen on jo nyt vaikeuttanut esimerkiksi liikuntarajoitteisten ja iäkkäämpien Jyväskyläläisten asiointia. Esimerkiksi Kortepohjan lähipostin lakkauttaminen oli virhe. Myös Jyväskylällä olisi tilausta uusille asiamiesposteille, jos lähipostien ylläpitäminen on kustannussyistä muuten mahdotonta. Jyväskylän kaupungin tulee tarvittaessa tulla Postia vastaan tarjoamalla sille vuokralle kohtuuhintaisia liiketiloja, jotta palvelun laatua ja kattavuutta voidaan parantaa.

Posti ja sen taustalla oleva Itella Oy säästävät vääristä asioista. Panostamalla esimerkiksi itsepalveluautomaatteihin, parempaan tiedottamiseen ja henkilökunnan palveluosaamiseen voidaan saada aikaan todellisia säästöjä. Tinkimättä palvelun laadusta ja nopeudesta. Posti nykyisellä palvelullaan asiakkaitaan muiden palveluntuottajien piiriin, ja syö samalla omaa pitkän tähtäimen kannattavuuttaan. Posti on peruspalvelu, joka kuuluu kaikille asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Ilman viidentoista minuutin jonottamista.

Antti Yli-Tainio
kunnallisvaaliehdokas
Jyväskylä

Leave a response »

Puheeni Jyväskylän yliopiston avajaisissa

Antti Yli-Tainio : 15.9.2011 15:48 : Puheet

Puheeni Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat,

Haluan toivottaa erityisesti teidät kaikki uudet opiskelijat tervetulleiksi Jyväskylän yliopistoon. Edessä olevat vuodet tulevat epäilemättä olemaan elämänne parhaita. Yliopisto on ainutlaatuinen tilaisuus paitsi oppia, myös kasvaa ihmisenä.

Hyvät ystävät!

Suomalainen yliopisto elää muutoksen aikoja. Talouden taantuma uhkaa yliopistojen perusrahoitusta, ja korkeakoulujen keskinäinen kilpailu on entistä kiivaampaa.

Jyväskylän yliopisto on pärjännyt tässä kilpailussa hyvin, ja olemme eräiden tutkimusten mukaan jopa Suomen tuotteliaimpia yliopistoja, kun verrataan suoritettujen tutkintojen määrää saatuun rahoitukseen.

Jyväskylän yliopisto on menestynyt myös tieteellistä tutkimusta tekevänä yliopistona, ja sijoittui taas kansainvälisessä Academic Ranking of World Universities -tutkimuksessa maailman viidensadan parhaimman yliopiston joukkoon.

Yliopiston pitkän aikavälin kilpailukyky, ja yliopistomme viihtyvyys ja houkuttelevuus opiskelu- ja työpaikkana ovat kuitenkin kiinni monista sellaisista tekijöistä, joita ei kyetä sijoitusvertailuilla tavoittamaan. Henkilökunnan ja opiskelijoiden jaksamisesta huolehtiminen on paitsi itseisarvo, myös välttämätöntä yliopiston pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Opiskelijoihin kohdistuvat vaatimukset ovat kiristyneet vuosi vuodelta. Viimeisimpänä uudistuksena opintotukikuukautta kohden tarvittava opintopisteiden määrä nousi elokuusta alkaen viiteen. Opiskelija ei voi jatkossa myöskään nostaa opintotuen asumislisää kuluttamatta tukikuukausiaan.

Nämä uudistukset hankaloittavat opiskelijan taloudellista asemaa, ja on mahdollista että niiden vaikutus kääntyy päinvastaiseksi toivottuun verrattuna.

Opintojen ripeä suorittaminen edellyttää riittävien elämän perusedellytysten turvaamista. Maan uusi hallitus on luvannut sitoa opintotuen indeksiin vuodesta 2014 alkaen, mutta opintoraha on edelleen vääjäämättä muita perusetuuksia ja yleisiä elinkustannuksia jäljessä. Tämä tosiasia sotii valtiovallan itsensä asettamaa nopean valmistumisen tavoitetta vastaan.

Opiskeluun liittyy paljon tekijöitä, jotka eivät ole suoraan meidän itsemme hallittavissa. Näiden ongelmien korjaamiseksi on vielä paljon tehtävissä, ja opintojen ongelmakohtiin puuttumisen tulee olla ensisijainen keino pyrittäessä edistämään nopeaa valmistumista ja lyhentämään opiskeluaikoja.

Hyvät kuulijat!

Opiskelija on oman oppimiskokemuksensa paras asiantuntija. Jokaisella opiskelijalla on arvokasta tietoa läpikäymänsä koulutuksen haasteista ja onnistumisista. Tätä asiantuntemusta ei toistaiseksi ole hyödynnetty täysimääräisesti. Yliopisto ja ainejärjestöt keräävät palautetta täällä järjestettävistä kursseista, mutta kerätty palaute ei kata kaikkea opetusta, eikä useinkaan seuraa samaa kurssia perättäisinä vuosina, mikä mahdollistaisi opetuksen kehittymisen arvioimisen.

Jyväskylän yliopisto tarvitsee kaiken opetuksen kattavan kurssipalautejärjestelmän. Ulottamalla palautteen kerääminen kaikkiin opintoihin, on mahdollista saada vertailu- ja arviointikelpoista tietoa opetuksen toimivuudesta ja sen mahdollisista ongelmakohdista. Yksikin huonosti suunniteltu tai toteutettu kurssi voi myöhästyttää kokonaisen vuosikurssin valmistumista. Tähän meillä ei ole varaa. Kursseilta kerätty palaute auttaa ja kannustaa opettajia kehittämään omaa opetustaan. Automaattinen ja kaiken opetuksen kattava kurssipalautejärjestelmä on helposti ja kustannustehokkaasti toteutettavissa nykyisen Korppi-järjestelmän rinnalla.

Entistä voimakkaampi panostaminen nimenomaan opetukseen on keskeistä myös laadukkaan tutkimuksen näkökulmasta, sillä asioiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen on pohja luovuudelle ja uuden löytämiselle.

Oikeudenmukaisuuden toteutuminen opetuksessa ja arvostelussa on välttämätön edellytys yliopiston arvojen toteutumiselle ja korkean opiskelumotivaation ylläpitämiselle. Yliopiston tutkintosääntö toteaa opintosuoritusten arviointiperusteiden olevan julkisia, ja ne on julkistettava hyvissä ajoin ennen kuulustelua. Arviointiperusteiden yksilöinti on välttämätöntä onnistuneen valmistautumisen kannalta. Kirjan tai luentosarjan ilmoittaminen tenttialueeksi ei siis riitä.

Ylioppilaskunta on oikeudenmukaisuuden edistämiseksi koonnut julkaisun ”Opiskelijan oikeudet”, joka löytyy myös ylioppilaskunnan verkkosivuilta. Julkaisuun on koostettu opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeisimmät asiat yksiin kansiin.

Yliopistosta valmistuneiden maistereiden määrä ei vielä kerro opiskelijoiden työllistymisestä valmistumisen jälkeen. Tutkintoon sisältyvien sivuaineiden valinnalla onkin usein keskeinen merkitys tulevan työnkuvan valikoitumisen kannalta. Tämän vuoksi opiskelijoille tulee taata riittävästi opinto-ohjausta ja mielekästä työelämäneuvontaa jo opiskeluiden alusta lähtien.

Työ- ja elinkeinotoimiston kiinnostus opiskelijaa kohtaan alkaa vasta sillä hetkellä kun tämä valmistuu. Tämä asetelma on käsittämätön. Työ- ja elinkeinotoimiston resurssit tulisi käyttää järkevästi urasuunnitteluun jo opintojen alkuvaiheessa yhdessä opiskelijan ja yliopiston kanssa. Näen tässä mahdollisuuksia yliopiston ja työ- ja elinkeinotoimistojen yhteistyön tiivistämiselle. Haluan myös kiittää yliopiston omia ura- ja rekrytointipalveluita, heidän tekemästään arvokasta työstä.

Hyvät kuulijat!

Rehtori Aino Sallinen on pitkän ja ansiokkaan uran päätteeksi jäämässä eläkkeelle ensi kesänä. Hänen kaudellaan Jyväskylän yliopistosta on kasvanut merkittävä kansainvälinen tiedeyliopisto, ja yliopistomme asema maan johtavana monialayliopistona on vahvistunut. Tätä työtä Sallinen on rehtorina tehnyt pian jo kahden vuosikymmenen ajan.

Aino Sallinen on tehnyt merkittävän akateemisen uran, olemalla muun muassa ensimmäinen puheviestinnän professori Suomessa, ja toinen naisrehtori kaikissa pohjoismaissa. Tällä hetkellä Aino Sallinen on Suomen pisimpään palvellut yliopiston rehtori.

Haluan koko ylioppilaskunnan puolesta kiittää Aino Sallista arvokkaasta ja periksi antamattomasta työstä yliopistomme eteen.

Yliopistomme hallitus on julistanut auki yliopiston uuden rehtorin haun. Hakuilmoitus toteaa että rehtoriksi valittavalta edellytetään muun muassa ”kokemusta akateemisesta opetuksesta, johtamisesta ja hallinnosta, monipuolista kielitaitoa, sekä kokemusta kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.”

Hyvän johtajan tärkein ominaisuus on kuitenkin kyky kuulla, ja kyky kuunnella.

Kyky ymmärtää muita heidän omista lähtökohdistaan on mittaamattoman arvokas, ja välttämätön taito onnistuneelle johtajalle.

Hyvät ystävät!

Suomalaista yhteiskuntaa on vuosikymmenien ajan rakennettu ajatukselle, että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin haluaa ja kykenee, sosiaalisesta taustasta tai varallisuudesta riippumatta. On ajateltu että tätä kautta Suomen kaltainen pieni maa saa käyttöönsä parhaan mahdollisen osaamisen.

Tätä asennetta tarvitsemme myös omassa yliopistossamme. Tarvitsemme jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen huomioimista ja täysipainoista panosta pärjätäksemme yliopistona kovenevassa kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Toivon, että Jyväskylän yliopisto voi olla edelläkävijänä myös tällä saralla, sekä nyt että tulevaisuudessa.

Haluan lopuksi toivottaa teille kaikille menestyksekästä, mielenkiintoista ja mukavaa uuden lukuvuoden alkua.

Kiitos!

Leave a response »

Asukkaan ehdoilla

Antti Yli-Tainio : 8.8.2011 07:45 : Kirjoitukset

Julkaistaan ylioppilaskylän vapaa-aikatoimikunnan lehdessä

Asukkaan ehdoilla.

Tämän periaatteen mukaan toivoisin koko ylioppilaskylän toimivan. Niin meidän luottamushenkilöiden kuin työntekijöidenkin. Kaikki ovat kuitenkin vain ihmisiä, ja sellaisina erehtyväisiä. Asiat kuten kiire, vanhat tottumukset, tai toisen näkökulman puute johtavat silloin tällöin toimimaan toisin. Tavoitteena ylioppilaskylässä tulee kuitenkin aina olla asukkaan parhaan edistäminen.

Kortepohjan ylioppilaskylä on siitä poikkeuksellinen asuinpaikka, että me olemme paitsi asukkaita, myös kaikki kylän omistajia ylioppilaskunnan jäseninä. Onkin sinänsä ristiriitaista, jos ylioppilaskylä ei syystä tai toisesta ole vielä sellainen kuin haluaisimme. Mehän tämän paikan omistamme, herranjestas! Valitsemme ylioppilaskylän poliittisen suunnan: yhdeksänhenkinen asukasneuvosto, kylän päättävä elin, valitaan joka vuosi suoralla vaalilla.

Toimiessani tänä vuonna asukasneuvoston puheenjohtajana olen yrittänyt parhaani mukaan tuoda ylioppilaskylän päätöksentekoa lähemmäksi kaikkien arkea tiedottamalla aktiivisesti asukasneuvoston toiminnasta, sekä puuttumalla tarmokkaasti esille nostettuihin ongelmiin. Olemme tehneet uusia tiukkoja linjauksia siitä miten korjauksista on ilmoitettava asukkaille riittävän aikaisin. Myös muita parannuksia on luvassa, ja sanomme hyvästit pyykkitupien kolikkoautomaateille, eli pyykinpesu sisältyy vuokriin syyskuun alusta alkaen. Pieni parannus on tulossa myös asukasdemokratiaan, sillä saimme läpi sääntömuutoksen, jonka myötä asukasneuvostoon valitaan jatkossa suoraan vaaleilla nykyiseen verrattuna peräti kaksinkertainen määrä ihmisiä, kahdeksan henkilöä.

Meitä asuu täällä kuitenkin lähes kaksi tuhatta, ja edustajien valitseminen kerran vuodessa ei voi korvata oikeutta suoraan vaikuttamiseen. Yhteisistä asioista päättäminen ei saa olla muutamien yksinoikeus. Meidän on kyettävä löytämään uusia, entistä parempia keinoja jakaa valtaa ja vastuuta kyläyhteisössämme. On välttämätöntä, että saat oman äänesi kuuluviin. Pyydänkin, että laitat minulle sähköpostia ja kerrot omista ajatuksistasi ja toiveistasi paremmasta kodista ja ylioppilaskylästä. Tavoitat minut osoitteesta antti.yli-tainio@iki.fi. Ylioppilaskylän tulee aina toimia asukkaan lähtökohdista käsin. Asukkaan ehdoilla.

Kiitos mielenkiinnostasi!

Antti Yli-Tainio
Kortepohjan Asukasneuvoston puheenjohtaja 2011

Leave a response »

Aloitteeni Linux-päätteiden käytön lisäämisestä Jyväskylän kouluissa

Antti Yli-Tainio : 23.11.2010 08:47 : Jyväskylä, Sivistyslautakunta, Vihreät

Jyväskylän kouluissa on vuodesta 2006 lähtien ollut käynnissä Linux-päätejärjestelmiin perustuva kokeilu Kortepohjan koululla. Kokeilua on sittemmin laajennettu myös Viitaniemen ja Kilpisen kouluihin. Linux-päätteen käyttö on havaittu yhtä helpoksi tai ne on havaittu jopa helppokäyttöisemmiksi kuin perinteiset Windows-työasemat. Päätetietokoneet toimivat lisäksi nopeammin ja tietokoneiden määrää on ollut mahdollista lisätä edullisesti.

Lappeenrannan kaupungissa on laskettu yhden Windows-työaseman maksavan kaupungin sivistystoimelle noin 400 euroa vuodessa. Yhden Linux-päätetietokoneen kustannuksiksi arvioidaan 140 euroa vuodessa. Jyväskylään sovitettuna nämä luvut tarkoittavat, että siirtymällä opetuskäytössä Windows-työasemista Linux-päätejärjestelmiin voitaisiin sivistystoimessa säästää joka vuosi yli 500 000 euroa.

Huomattava osa Linux-päätejärjestelmien säästöistä seuraa tietokoneiden pidemmästä käyttöiästä, joka on jopa kaksinkertainen perinteisiin Windows-työasemiin verrattuna. Vanhat Windows-työasemat voidaan niiden perinteisen eliniän lopussa muuttaa päätetietokoneiksi, pidentäen niiden käyttöikää. Merkittäviä kustannussäästöjä saadaan myös päätteiden huomattavasti pidemmästä huoltovälistä, sillä päätetietokone ei sisällä
juurikaan rikkoutuvia osia, eikä niihin voi tulla yksilöllisiä ohjelmavikoja. Lisäksi päätteet kuluttavat sähköä tavallista tietokonetta vähemmän. Nykyiset Windows-työasemat kärsivät hitaista lataus- ja kirjautumisajoista, eikä niissä ole toteutettavissa virransäästöä Linux-päätetietokoneiden tapaan. Linux-käyttöjärjestelmä muine ohjelmistoineen perustuu vapaisiin, avoimen lähdekoodin ohjelmiin joista ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja, mitkä voivat Microsoftin tuotteissa olla merkittäviä.

Linux-päätejärjestelmä perustuu tehokkaaseen palvelintietokoneeseen ja joukkoon päätetietokoneita. Ohjelmien suorittaminen tapahtuu päätteen sijaan tehokkaalla palvelimella ja tieto välitetään koulun lähiverkon kautta. Päätteen tehtävänä on ainoastaan ohjata näyttöä, näppäimistöä ja hiirtä, mikä mahdollistaa huomattavasti vanhempien ja edullisempien tietokoneiden käytön. Päätetietokoneisiin on mahdollista siirtyä myös vähitellen sitä mukaa kun koulujen nykyiset tietokoneet ikääntyvät.

Haluamme kaupungin mieluummin säästävän tehokkaammilla tietokonejärjestelmillä kuin leikkaamalla opetuksen, koulujen tarvikkeiden tai kouluruuan rahoitusta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet Linux-päätejärjestelmiin siirtymiseksi kaikissa Jyväskylän perusasteen kouluissa ja lukioissa. Pyydämme että tietohallinto tekee asiasta tarvittavat laskelmat. Laskelmat tulee toimittaa valtuustolle sellaisessa aikataulussa, että ne voidaan tarvittaessa huomioida vuoden 2010 budjetin valmistelussa.

Aloite on luettavissa Jyväskylän kaupungin sivuilla.

Leave a response »
« Page 1 »